Newznab+ installatie (ubuntu / nginx / percona)

Door MrOizo2005 op dinsdag 11 december 2012 23:08 - Reacties (51)
Categorie: Newznab+, Views: 17.542

Deze RAW howto heb ik gebruikt met Ubuntu 12.10 mini ISO (met alleen open-ssh server)
Let wel op dat je hiervoor een gedoneerde versie van newznab nodig hebt.
opmerkingen en aanvullingen zijn welkom. Ik zal deze blog morgen even netjes neerzetten.

Eerst zorgen dat de server up to date is.
sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade
sudo apt-get -y dist-upgrade
sudo reboot


Installeer nu de benodigde paketten
sudo apt-get install build-essential checkinstall python-software-properties software-properties-common ssh


Maak alvast de document root aan voor newznab
sudo mkdir -p /var/www/newznab
sudo chmod 777 /var/www/newznab


Installatie van percona

gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 1C4CBDCDCD2EFD2A
gpg -a --export CD2EFD2A | sudo apt-key add -

sudo sh -c "echo \"\n#Percona\" >> /etc/apt/sources.list"
sudo sh -c "echo \"deb http://repo.percona.com/apt quantal main\" >> /etc/apt/sources.list"
sudo sh -c "echo \"deb-src http://repo.percona.com/apt quantal main\" >> /etc/apt/sources.list"

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y percona-server-client-5.5 \
            percona-server-server-5.5 \
            libmysqlclient-dev


Installeren van Nginx

sudo apt-get install -y nginx
sudo apt-get install -y php5-fpm


in de php.ini moeten een aantal dingen veranderd worden
sudo nano /etc/php5/fpm/php.ini

verander: max_execution_time = 120
verander: memory_limit = 256M
verander: date.timezone = Europe/Amsterdam (let op dat je wel de ";" aan het begin weg haalt)


Restart PHP5-fpm
sudo /etc/init.d/php5-fpm restart


Maak een nieuwe nginx site aan
sudo nano /etc/nginx/sites-available/newznab


server {
  # Change these settings to match your machine
  listen 80 default_server;
  server_name localhost;

  # Everything below here doesn't need to be changed
  access_log /var/log/nginx/access.log;
  error_log /var/log/nginx/error.log;

  root /var/www/newznab/www/;
  index index.html index.htm index.php;

  location ~* \.(?:ico|css|js|gif|inc|txt|gz|xml|png|jpe?g) {
      expires max;
      add_header Pragma public;
      add_header Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate";
  }

  location / { try_files $uri $uri/ @rewrites; }

  location @rewrites {
      rewrite ^/([^/\.]+)/([^/]+)/([^/]+)/? /index.php?page=$1&id=$2&subpage=$3 last;
      rewrite ^/([^/\.]+)/([^/]+)/?$ /index.php?page=$1&id=$2 last;
      rewrite ^/([^/\.]+)/?$ /index.php?page=$1 last;
  }

  location /admin { }
  location /install { }

  location ~ \.php$ {
      include /etc/nginx/fastcgi_params;
      fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;

      # The next two lines should go in your fastcgi_params
      fastcgi_index index.php;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  }
}


Zorg ervoor dat de logs netjes weg geschreven kunnen worden
sudo mkdir -p /var/log/nginx
sudo chmod 755 /var/log/nginx


Default site is niet meer nodus, dus een nette newznab site aanmaken
sudo unlink /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/newznab /etc/nginx/sites-enabled/newznab


Installeer alle PHP packages
sudo apt-get install -y php5 php5-dev php-pear php5-gd php5-mysql php5-curl


restart nginx
sudo service nginx restart


installeer unrar

sudo apt-get install -y unrarFFmpeg / X264

# verwijder bestaande paketten
sudo apt-get remove ffmpeg x264 libav-tools libvpx-dev libx264-dev


Installeer benodigde paketten
sudo apt-get -y install autoconf build-essential checkinstall git libfaac-dev libgpac-dev \
 libmp3lame-dev libopencore-amrnb-dev libopencore-amrwb-dev librtmp-dev libsdl1.2-dev libtheora-dev \
 libtool libvorbis-dev pkg-config texi2html yasm zlib1g-dev


# x264
Installeer x264 vanaf git
cd
git clone --depth 1 git://git.videolan.org/x264
cd x264
./configure --enable-static
make
sudo checkinstall --pkgname=x264 --pkgversion="3:$(./version.sh | \
 awk -F'[" ]' '/POINT/{print $4"+git"$5}')" --backup=no --deldoc=yes \
 --fstrans=no --default


# fdk-aac
cd
git clone --depth 1 git://github.com/mstorsjo/fdk-aac.git
cd fdk-aac
autoreconf -fiv
./configure --disable-shared
make
sudo checkinstall --pkgname=fdk-aac --pkgversion="$(date +%Y%m%d%H%M)-git" --backup=no \
 --deldoc=yes --fstrans=no --default


# libvpx
cd
git clone --depth 1 http://git.chromium.org/webm/libvpx.git
cd libvpx
./configure
make
sudo checkinstall --pkgname=libvpx --pkgversion="1:$(date +%Y%m%d%H%M)-git" --backup=no \
 --deldoc=yes --fstrans=no --default


# FFmpeg
cd
git clone --depth 1 git://source.ffmpeg.org/ffmpeg
cd ffmpeg
./configure --enable-gpl --enable-libfaac --enable-libfdk-aac --enable-libmp3lame \
 --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-librtmp --enable-libtheora \
 --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libx264 --enable-nonfree \
 --enable-version3
make
sudo checkinstall --pkgname=ffmpeg --pkgversion="7:$(date +%Y%m%d%H%M)-git" --backup=no \
 --deldoc=yes --fstrans=no --default
hash x264 ffmpeg ffplay ffprobe


Installeer lame codec voor de muziek preview optie
sudo apt-get install -y lame


MediaInfo
cd
sudo add-apt-repository ppa:shiki/mediainfo
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y mediainfo


Sphinx
sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/sphinxsearch
sudo apt-get update && sudo apt-get install sphinxsearch


Zorg ervoor dat sphinx automatisch start tijdens een verse herstart van de server
sudo nano /etc/default/sphinxsearch 
verander "START=no" naar "START=yes"


Newznab

verander bij username de login die je hebt gehad in de mail van newznab
sudo apt-get install -y subversion
svn co svn://{USERNAME}@svn.newznab.com/nn/branches/nnplus /var/www/newznab


Zet alle rechten goed

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/newznab/


sudo chmod 755 /var/www/newznab/www/lib/smarty/templates_c
sudo chmod 755 /var/www/newznab/www/covers/movies
sudo chmod 755 /var/www/newznab/www/covers/anime
sudo chmod 755 /var/www/newznab/www/covers/music
sudo chmod 755 /var/www/newznab/www
sudo chmod 755 /var/www/newznab/www/install
sudo chmod 755 /var/www/newznab/nzbfiles/php5-fpm nginx fix

Bij mij deed nginx webserver het standaard niet, dit was voor mij de fix.

sudo nano /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf

verander: listen = /var/run/php5-fpm.sock
naar : listen = 9000


restart php5-fpm
sudo /etc/init.d/php5-fpm restartmaak een database aan

sudo mysql -p
CREATE DATABASE newznab;
CREATE USER 'newznab'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON newznab.* TO newznab @'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
quitNewznab

Newznab installeren via de web install


Sphinx fix

Eerst settings in newznab doen (use sphinx aanzetten)

cd /var/www/newznab/misc/sphinx
./nnindexer.php generate
./nnindexer.php daemon
./nnindexer.php index full all
./nnindexer.php index delta all
./nnindexer.php daemon --stop
./nnindexer.php daemon


InnoDB

De meeste snelheid met Percona word gewonnen d.m.v. InnoDB, deze zetten we dan op de tabellen die het meest gebruikt worden.

sudo mysql -p
use newznab;
ALTER TABLE parts ENGINE = INNODB;
ALTER TABLE binaries ENGINE = INNODB;
ALTER TABLE partrepair ENGINE = INNODB;
quit


Update script

cd /var/www/newznab/misc/update_scripts/nix_scripts
sudo cp newznab_screen.sh newznab_screen_local.sh
sudo nano newznab_screen_local.sh


verander de NEWZNAB_PATH naar:
export NEWZNAB_PATH="/var/www/newznab/misc/update_scripts"


Nu kan je hem draaien als alles ingesteld is in newznab
screen sh /var/www/newznab/misc/update_scripts/nix_scripts/newznab_screen_local.sh

Volgende: Newznab+ Settings 12-'12 Newznab+ Settings
Volgende: Munin plugin Teamspeak 3 Bandwidth 11-'11 Munin plugin Teamspeak 3 Bandwidth

Reacties


Door Tweakers user nivong, woensdag 12 december 2012 00:03

Staat gebookmarked. Ga hem morgen even erop zetten, ziet er namelijk goed uit.

Door Tweakers user witchdoc, woensdag 12 december 2012 00:41

mm, net nog de vraag gesteld of ik dat werkend zou krijgen op m'n synology (kwestie van geen server always on te hebben), maar als ik dit zo zie, zal ik die syno al maar snel opgeven als machine voor een newznab servertje :D

Is die screen trouwens de beste manier om dat te starten? Wat gebeurd er na een reboot ofzo?

[Reactie gewijzigd op woensdag 12 december 2012 00:46]


Door Tweakers user MrOizo2005, woensdag 12 december 2012 00:43

witchdoc schreef op woensdag 12 december 2012 @ 00:41:
Is die screen trouwens de beste manier om dat te starten? Wat gebeurd er na een reboot ofzo?
Je zou het kunnen quickfixen door het in "/etc/rc.local " neer te zetten dan zou het moeten starten na een reboot ;)

Door Tweakers user Yagermeister, woensdag 12 december 2012 07:44

Waarom is eigenlijk de gedoneerde versie nodig? Ik zie wel dat daar extra mogelijkheden mee zijn maar wat is het verschil met de installatie hierboven?

Door Tweakers user Extera, woensdag 12 december 2012 08:11

Super, ik ga gauw een servertje opzetten met bovenstaande howto.
Ik zoek alleen een howto / best practice van het instellen van newznab zelf.

Iemand?

Door Tweakers user MrOizo2005, woensdag 12 december 2012 08:17

Yagermeister schreef op woensdag 12 december 2012 @ 07:44:
Waarom is eigenlijk de gedoneerde versie nodig? Ik zie wel dat daar extra mogelijkheden mee zijn maar wat is het verschil met de installatie hierboven?
De gedoneerde versie is nodig voor Sphinx en de SVN checkout. Als je Sphinx overslaat en niet via SVN binnenhaalt moet het verder ook werken. Alleen weet ik dan niet zeker of je dan ook de update scripts in het pakket hebt. Voor de verschillen zou ik even kijken op de newznab website.

Door Tweakers user GrooV, woensdag 12 december 2012 09:56

Hoeveel geheugen heb je hier voor nodig?

Door Tweakers user Rhizosis, woensdag 12 december 2012 10:21

*note* Vergeet niet bij de Percona repo de distro te wijzigen die van toepassing is op jouw situatie.

Door Tweakers user MrOizo2005, woensdag 12 december 2012 10:25

GrooV schreef op woensdag 12 december 2012 @ 09:56:
Hoeveel geheugen heb je hier voor nodig?
Je zou kunnen beginnen met 2GB, maar als de databse wat groter word dan zou ik toch al snel voor 4GB kiezen.

Door Tweakers user himlims_, woensdag 12 december 2012 11:20

waarom zet je alle commando's niet gewoon in een bash-script??
is maar een keer uitvoeren, ipv 20x copy/past :X

Door Tweakers user jreijmer, woensdag 12 december 2012 11:24

3 dingetjes tegen gekomen:

1) Zet nog even 'sudo' voor nano

code:
1
sudo nano /etc/default/sphinxsearch2) Ik krijg de melding dat ffplay niet aanwezig zou zijn als ik het volgende start:

code:
1
hash x264 ffmpeg ffplay ffprobe3) Voor het mysql gedeelte ook 'sudo'

code:
1
sudo mysql -pps. Ik heb totaal geen verstand van linux etc., dus pin me er niet op vast ^^

[Reactie gewijzigd op woensdag 12 december 2012 11:29]


Door Tweakers user MrOizo2005, woensdag 12 december 2012 11:44

himlims_ schreef op woensdag 12 december 2012 @ 11:20:
waarom zet je alle commando's niet gewoon in een bash-script??
is maar een keer uitvoeren, ipv 20x copy/past :X
Het gaat erom dat de gebruiker er ook nog iets van leert , anders word het klakkeloos zonder te kijken neergegooid en krijg ik de vragen waarom het niet werkt :P
Zal ze later even aanpassen, thanks !

Door Tweakers user jreijmer, woensdag 12 december 2012 13:47

Even zitten zoeken, maar schijnt iets van een dependency te zijn van ffplay, deze moet toegevoegd worden om ffplay te activeren "libsdl1.2-dev":


code:
1
2
3
sudo apt-get -y install autoconf build-essential checkinstall git libfaac-dev libgpac-dev \
 libmp3lame-dev libopencore-amrnb-dev libopencore-amrwb-dev librtmp-dev libsdl1.2-dev libtheora-dev \
 libtool libvorbis-dev pkg-config texi2html yasm zlib1g-devDenk dat dat 'm moet zijn dan? (niet getest nog)

[Reactie gewijzigd op woensdag 12 december 2012 13:47]


Door Tweakers user MrOizo2005, woensdag 12 december 2012 15:58

Heb de aanpassingen die aangemerkt zijn even doorgevoerd ! bedankt !

Door Tweakers user nivong, woensdag 12 december 2012 16:46

MrOizo2005 schreef op woensdag 12 december 2012 @ 11:44:
[...]


Het gaat erom dat de gebruiker er ook nog iets van leert , anders word het klakkeloos zonder te kijken neergegooid en krijg ik de vragen waarom het niet werkt :P


[...]


Zal ze later even aanpassen, thanks !
Vergeet ook nite:
nano /etc/default/sphinxsearch
naar
sudo nano /etc/default/sphinxsearch te veranderen ;)

edit script:
http://pastie.org/pastes/2935422

[Reactie gewijzigd op woensdag 12 december 2012 16:51]


Door Tweakers user MrOizo2005, woensdag 12 december 2012 16:54

Die had ik al veranderd toch ? Anyway install script ziet er leuk uit. Maar alleen voor apache toch (zit op telefoon dus niet helemaal doorgelezen haha)

Door Tweakers user Henkske, woensdag 12 december 2012 17:47

Kan ik nginx "gewoon" installen ondanks dat ik al apache heb draaien?

Door Tweakers user MrOizo2005, woensdag 12 december 2012 17:49

Henkske schreef op woensdag 12 december 2012 @ 17:47:
Kan ik nginx "gewoon" installen ondanks dat ik al apache heb draaien?
kan, maar dan zou ik hier eerst even op googlen, want beide gebruiken ze standaard poort 80. Dus dan zal je b.v. Nginx als een passthrough proxy moeten zetten naar apache :)

Door Tweakers user ggx, donderdag 13 december 2012 00:21

Waarom chmod 777?

Door Tweakers user Freekers, donderdag 13 december 2012 09:13

Hmm, ik zie overal de zelfde setup voor Sphinx, desondanks krijg ik hem zo niet aan de praat...
WARNING: failed to open pid_file '/var/www/newznab/db/sphinxdata/searchd.pid'. Elke keer opnieuw

Door Tweakers user Magnat, donderdag 13 december 2012 12:41

Thanks! Zonder problemen weten te installeren!

Door Tweakers user MrOizo2005, donderdag 13 december 2012 12:54

Zal hier inderdaad nog eens even naar gaan kijken ;) Dit word aangegeven tijdens de install van newznab
Freekers schreef op donderdag 13 december 2012 @ 09:13:
Hmm, ik zie overal de zelfde setup voor Sphinx, desondanks krijg ik hem zo niet aan de praat...
WARNING: failed to open pid_file '/var/www/newznab/db/sphinxdata/searchd.pid'. Elke keer opnieuw
Zet alles eens aan in de admin, en start dan de daemon even handmatig.

Door Tweakers user MrOizo2005, donderdag 13 december 2012 14:32

Heb deze even aangepast in de post, zou moeten werken op deze manier.
Ik heb meteen een stukje toegevoegd in de howto voor de InnoDB tabellen.

[Reactie gewijzigd op donderdag 13 december 2012 14:37]


Door Tweakers user we_are_borg, donderdag 13 december 2012 14:38

Zeer veel dank werkte in een keer.

Alleen een vraag het ophalen van headers e.d. ik neem aan dat ik dit via cron kan doen.

Door Tweakers user MrOizo2005, donderdag 13 december 2012 14:42

we_are_borg schreef op donderdag 13 december 2012 @ 14:38:
Zeer veel dank werkte in een keer.

Alleen een vraag het ophalen van headers e.d. ik neem aan dat ik dit via cron kan doen.
Hier moet ik inderdaad ook nog even naar kijken hier ben ik niet aan toegekomen nog.
Heb nu even quick en dirty dit in "/etc/rc.local" staan.
/var/www/newznab/misc/sphinx/nnindexer.php daemon
screen sh /var/www/newznab/misc/update_scripts/nix_scripts/newznab_screen_local.sh


Maar ik geloof dat er in de misc mappen van newznab ook diverse crons staan.

[Reactie gewijzigd op donderdag 13 december 2012 14:43]


Door Tweakers user we_are_borg, donderdag 13 december 2012 15:13

In cron hebben we wel een programma nodig die er voor zorgt dat de volgende cron event niet uit gevoerd wordt voordat de vorige doorlopen is.

Door Tweakers user MrOizo2005, donderdag 13 december 2012 15:20

we_are_borg schreef op donderdag 13 december 2012 @ 15:13:
In cron hebben we wel een programma nodig die er voor zorgt dat de volgende cron event niet uit gevoerd wordt voordat de vorige doorlopen is.
Maak je een lock file :)

Door Tweakers user we_are_borg, donderdag 13 december 2012 15:49

Ja idd een lock file is het beste even het programma opzoeken die dat gemakkelijk kon doen.

Nog een kleine vraag het menu aan de zijkant werkt niet die gaat naar localhost terwijl de menubalk gewoon werkt die werkt op IP adres. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen.

Door Tweakers user MrOizo2005, donderdag 13 december 2012 15:52

we_are_borg schreef op donderdag 13 december 2012 @ 15:49:
Nog een kleine vraag het menu aan de zijkant werkt niet die gaat naar localhost terwijl de menubalk gewoon werkt die werkt op IP adres. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen.
Je kan de nginx config hiervoor aanpassen:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/newznab


Dan pas je het zo aan:
server_name domein.test.nl 192.168.1.2 localhost;

Door Tweakers user we_are_borg, donderdag 13 december 2012 16:06

Dat was het ik zat al in de settings van Newznab te kijken. Mijn dank is groot.

Als men unrar wilt gebruiken die staat hier:
/usr/bin/unrar


Mediainfo:
/usr/bin/mediainfo


Ffmpeg:
/usr/local/bin/ffmpeg


Lame:
/usr/bin/lame

[Reactie gewijzigd op donderdag 13 december 2012 16:08]


Door Tweakers user we_are_borg, donderdag 13 december 2012 21:45

Ik krijg de hele tijd de volgende fout als ik een backfill_date.php of backfill.php gebruik.

Could not select group (bad name?)

Door Tweakers user MrOizo2005, donderdag 13 december 2012 23:49

Je hebt hem zeker toegevoegd als a.b.naam je moet het toevoegen in de hele naam, dus alt.binaries.naam ;)

Door Tweakers user raidnoob2, vrijdag 14 december 2012 07:05

# Change these settings to match your machine
listen 80 default_server;
server_name localhost;


snap deze niet helemaal, wat moet je hier invullen? mijn servernaam is "indexer".

als ik "server_name" vervang door "indexer" en naar het ip ga doet ie helemaal niets, als ik hem laat staan zonder waarden aan te passen krijg ik een 502 bad gateway...

Door Tweakers user MrOizo2005, vrijdag 14 december 2012 09:23

raidnoob2 schreef op vrijdag 14 december 2012 @ 07:05:
# Change these settings to match your machine
listen 80 default_server;
server_name localhost;


snap deze niet helemaal, wat moet je hier invullen? mijn servernaam is "indexer".

als ik "server_name" vervang door "indexer" en naar het ip ga doet ie helemaal niets, als ik hem laat staan zonder waarden aan te passen krijg ik een 502 bad gateway...
Zet je interne IP er eens voor:
server_name 192.168.1.2 localhost;

Of check even die php-fpm fix in mijn start post.

Door Tweakers user we_are_borg, vrijdag 14 december 2012 11:05

MrOizo2005 schreef op donderdag 13 december 2012 @ 23:49:
[...]


Je hebt hem zeker toegevoegd als a.b.naam je moet het toevoegen in de hele naam, dus alt.binaries.naam ;)
Nee ik draai gewoon het volgende

code:
1
php ./backfill.php

of de andere backfill met een datum er achter ik geef geen group op. Ik draai hem nu weer even ik zal als hij onderuit gaat de hele bericht posten.

Door Tweakers user we_are_borg, vrijdag 14 december 2012 12:38

Ik heb even the backfill.php gedraaid en dit krijg ik:


code:
1
2
3
4
Getting 20000 parts (18523103 in queue)
Received 20000 articles of 20000 requested, 0 blacklisted, 0 not binaries
500 bin updates...1000 bin updates...1500 bin updates...2000 bin updates...
0 new, 2,326 updated, 20,000 parts. 3.85 headers, 22.26 update, 26.11 range.Zover dat ik het weet is dit goed hij haalt de berichten op uit de groups die ik actief heb staan.

Na verloop van tijd krijg ik:


code:
1
2
3
4
5
6
7
Getting 20000 parts (18463103 in queue)
Error : Failed to write to socket! (connection lost!)
Skipping group
Processing alt.binaries.anime
Could not select group (bad name?): alt.binaries.anime
Processing alt.binaries.apps.stuffz
Could not select group (bad name?): alt.binaries.apps.stuffzEn ik weet niet hoe ik dit moet oplossen.

Door Tweakers user GerardHenninger, vrijdag 14 december 2012 16:09

we_are_borg schreef op vrijdag 14 december 2012 @ 12:38:
Ik heb even the backfill.php gedraaid en dit krijg ik:


code:
1
2
3
4
Getting 20000 parts (18523103 in queue)
Received 20000 articles of 20000 requested, 0 blacklisted, 0 not binaries
500 bin updates...1000 bin updates...1500 bin updates...2000 bin updates...
0 new, 2,326 updated, 20,000 parts. 3.85 headers, 22.26 update, 26.11 range.Zover dat ik het weet is dit goed hij haalt de berichten op uit de groups die ik actief heb staan.

Na verloop van tijd krijg ik:


code:
1
2
3
4
5
6
7
Getting 20000 parts (18463103 in queue)
Error : Failed to write to socket! (connection lost!)
Skipping group
Processing alt.binaries.anime
Could not select group (bad name?): alt.binaries.anime
Processing alt.binaries.apps.stuffz
Could not select group (bad name?): alt.binaries.apps.stuffzEn ik weet niet hoe ik dit moet oplossen.
Dat probleem heb ik dus ook...... Heel vervelend

Door Tweakers user we_are_borg, vrijdag 14 december 2012 16:22

GerardHenninger schreef op vrijdag 14 december 2012 @ 16:09:
[...]


Dat probleem heb ik dus ook...... Heel vervelend
Ik heb wel een manier gevonden om het een beetje in bedwang te houden maar het is wel meer werk.

php ./backfill_date.php 11-10-2012 alt.binaries.ebook


Dit zorgt er voor dat je niet te veel wilt doen in een keer dit help in meeste gevallen.

Door Tweakers user MrOizo2005, vrijdag 14 december 2012 16:32

Ik zou het toch oplossen in plaats van in bedwang houden. 3 dingen die je even kan proberen.

1. Wat gebeurt er als je de parts van 20000 naar 10000 zet in de newznab admin.
2. Kijk eens wat er gebeurt in MySQL met SHOW PROCESSLIST;
3. Staat er niet iets in de MySQL log?

[Reactie gewijzigd op vrijdag 14 december 2012 16:32]


Door Tweakers user we_are_borg, vrijdag 14 december 2012 20:33

Heb hem op 10000 gezet maar zelfde resultaat toen naar 2500 toen ging het al stukken beter nu op 250 en nog geen last gehad.

MySQL gaf dit aan:

code:
1
2
3
4
5
6
+-----+---------+-----------+---------+---------+------+-------+------------------+-----------+---------------+-----------+
| Id | User  | Host   | db   | Command | Time | State | Info       | Rows_sent | Rows_examined | Rows_read |
+-----+---------+-----------+---------+---------+------+-------+------------------+-----------+---------------+-----------+
| 108 | newznab | localhost | newznab | Sleep  |  0 |    | NULL       |     0 |       0 |     2 |
| 109 | root  | localhost | NULL  | Query  |  0 | NULL | SHOW PROCESSLIST |     0 |       0 |     1 |
+-----+---------+-----------+---------+---------+------+-------+------------------+-----------+---------------+-----------+En geen fouten in de logboek

Door Tweakers user we_are_borg, vrijdag 14 december 2012 22:12

Wel zelfs op 250 last van het zelfde.

Door Tweakers user Ultimation, vrijdag 14 december 2012 22:53

Ik kwam dit frapante probleem tegen:

2012/12/14 22:42:35 [error] 29462#0: *1 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Allowed memory size of 262144 bytes exhausted (tried to allocate 3072 bytes)
in /var/www/newznab/www/lib/page.php on line 17" while reading response header from upstream, client: 192.168.2.12, server: nzbindexer, request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://127.0.0.1:9000", host: "192.168.2.52


Opgelost door memory te veranderen naar -1.
Of in de tutorial moet MB veranderd worden naar alleen M.

[Reactie gewijzigd op vrijdag 14 december 2012 23:12]


Door Tweakers user MrOizo2005, zaterdag 15 december 2012 02:14

Ultimation schreef op vrijdag 14 december 2012 @ 22:53:
Ik kwam dit frapante probleem tegen:
Of in de tutorial moet MB veranderd worden naar alleen M.
oeps ik was mij hier niet van bewust, dit is idd een foutje van mij tijdens het schrijven.
Heb hem meteen aangepast thanks !

-1 zou ik sowieso niet doen, dan kan je server onderuit gaan.

[Reactie gewijzigd op zaterdag 15 december 2012 02:14]


Door Tweakers user Night89, vrijdag 11 januari 2013 17:44

Ik heb deze tut ook gevolgd, prima te doen trouwens!

Zit nu ook alleen met dat Failed to write to socket probleempje.... is daar al een oplossing voor?

Door Tweakers user MrOizo2005, vrijdag 11 januari 2013 18:22

Night89 schreef op vrijdag 11 januari 2013 @ 17:44:
Ik heb deze tut ook gevolgd, prima te doen trouwens!

Zit nu ook alleen met dat Failed to write to socket probleempje.... is daar al een oplossing voor?
Geen idee, misschien even de aantal parts per keer verhogen of verlagen. En als je de mogelijkheid hebt probeer eens een andere news provider

Door Tweakers user Night89, zaterdag 12 januari 2013 13:55

ZIt nu met 200 Articles per keer, en dat gaat toch nog toe goed, maar das belachelijk natuurlijk, voor de reinstall van mijn servertje (draaide toen apache en mysql gewoon) ging het prima met 10.000 tegelijk... overigens maakt nieuwsserver niet uit, heb reeds een andere geprobeerd, ssl aan of uit ook niet..


//edit//
Nog een beetje zitten zoeken, en ik denk dat het wat met de Percona Config te maken heef, deze heeft standaard geen my.cnf aan boord en moet je dus zelf erin zetten, er zijn wel demofiles meegeleverd, maar daar begrijp ik dan weer net niet genoeg van om dat om te zetten in nuttige info :)

zie link :
http://www.superuser.com/...all-my-cnf-for-percona-db

[Reactie gewijzigd op zaterdag 12 januari 2013 15:32]


Door Tweakers user MrOizo2005, maandag 14 januari 2013 09:50

Night89 schreef op zaterdag 12 januari 2013 @ 13:55:
//edit//
Nog een beetje zitten zoeken, en ik denk dat het wat met de Percona Config te maken heef, deze heeft standaard geen my.cnf aan boord en moet je dus zelf erin zetten, er zijn wel demofiles meegeleverd, maar daar begrijp ik dan weer net niet genoeg van om dat om te zetten in nuttige info :)
je kan beter deze gebruiken, is een stuk makkelijker.
https://tools.percona.com/wizard

Door Tweakers user S0niQuE, dinsdag 22 januari 2013 20:40

Ik heb een probleem met een nieuwe installatie volgens deze handleiding. Tijdens het installeren va percona mysql, krijg ik de volgende fouten:

The following packages have unmet dependencies:
libmysqlclient-dev : Depends: libmysqlclient18 (= 5.5.29-0ubuntu0.12.10.1) but it is not going to be installed
percona-server-client-5.5 : Depends: libmysqlclient18 (>= 5.5.28-rel29.2-360.quantal) but it is not going to be installed


Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?

Door Tweakers user damouzer, dinsdag 22 januari 2013 23:36

S0niQuE schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 20:40:
Ik heb een probleem met een nieuwe installatie volgens deze handleiding. Tijdens het installeren va percona mysql, krijg ik de volgende fouten:

The following packages have unmet dependencies:
libmysqlclient-dev : Depends: libmysqlclient18 (= 5.5.29-0ubuntu0.12.10.1) but it is not going to be installed
percona-server-client-5.5 : Depends: libmysqlclient18 (>= 5.5.28-rel29.2-360.quantal) but it is not going to be installed


Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?
Jep, kwam hem zelf vandaag ook tegen.
apt-get download libmysqlclient18
mkdir extract build
dpkg-deb -x libmysqlclient18_5.5.29-0ubuntu0.12.10.1_amd64.deb extract/
dpkg-deb -e libmysqlclient18_5.5.29-0ubuntu0.12.10.1_amd64.deb extract/DEBIAN
sed -i -e 's/mysql-common (>= 5.0.51a-24+lenny5)/mysql-common/' extract/DEBIAN/control
dpkg-deb -b extract/ build/
cd build
dpkg --install libmysqlclient18_5.5.29-0ubuntu0.12.10.1_amd64.deb


Alleen regel 5 de (>= 5.0.51a-24+lenny5)/mysql-common/' even vervangen door de juiste versie die je in error krijgt. deze heb ik zo 123 niet bij de hand.

[Reactie gewijzigd op woensdag 23 januari 2013 00:40]


Door Tweakers user MrOizo2005, woensdag 23 januari 2013 08:55

Ik zal volgende week even de howto nalopen, kijken of alles nog goed werkt. Zo nodig zal ik de OP even aanpassen. Bedankt voor je toevoeging damouzer !

Door Tweakers user Night89, woensdag 23 januari 2013 14:03

MrOizo2005 schreef op maandag 14 januari 2013 @ 09:50:
[...]


je kan beter deze gebruiken, is een stuk makkelijker.
https://tools.percona.com/wizard
Mja dat heb ik geprobeerd, maar krijg elke keer een 500 Server error, en daarna kan ik mn mail adres niet meer invoeren omdat hij al bestaat daar... dus kan er niks mee :'(

Reageren is niet meer mogelijk